توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
نشريات آموزش
1 2
آخر بعدی

 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

 dddddd

 دانشگاه پيام نور

 dddddd

 موسسه پژوهشي كودكان دنيا

 dddddd

 دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

 dddddd

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی

ISSN:0441-2008

 dddddd
 dddddd

 دانشگاه اصفهان

 dddddd

 دانشگاه شيراز

 dddddd

دانشگاه اصفهان

ISSN (Print) : 9359-1608

ISSN :(Online) : 8892-1735

 dddddd

 انجمن آموزش عالی ايران

 dddddd

 انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران

 dddddd

 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش

 dddddd

دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

 dddddd

موسسه پژوهش و برنامه‌ريزی آموزش عالی
ISSN: 5107-1021

 dddddd

وزارت آموزش و پرورش

کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research