توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
چالش‌هاي آموزش رياضي مدرسه‌اي در ايران

سمينار با موضوع

چالش‌هاي آموزش رياضي مدرسه‌اي در ايران

آقاي دکتر علي رجالي، دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان

دوشنبه 25 دي 1391

گزارش سخنراني


در اين سخنراني تلاش مي شود، مسايلي از قبيل تأليف كتب درسي رياضي، برنامه‌ريزي درسي، نقش ICT و آموزش رياضي، آماده‌سازي معلمان جديد جهت آموزش رياضي، عوامل عدم علاقه دانش‌آموزان به علوم رياضي، مشكل تدريس آمار و لزوم توجه به اين درس مهم در قرن اطلاعات مورد بررسي قرار گيرند. نياز خانه رياضيات اصفهان به حضور بيشتر معلمان، درخواست جهت همكاري در زمينه مطالعه ”نقش آموزش‌هاي جانبي در آموزش رياضي“ و لزوم انجام تحقيقات در جهت حل مشكلات و مسايل مبتلا به آموزش رياضي در ايران توسط معلمان عزيز رياضي و تقويت انجمن‌هاي علمي آموزشي معلمان رياضي با تكيه بر مسايل مقاطع پائين‌تر تحصيلي از موارد ديگري هستند كه در اين گفتگو به بحث گذاشته مي‌شوند.

 • برنامه‌ريزي درسي
 • ICT
 • عدم علاقه دانش‌آموزان به مطالعه رياضي
 • تدريس آمار
 • رسالت خانه رياضيات اصفهان
 • چشم‌انداز ده ساله خانه رياضيات اصفهان
 • اهداف 10 ساله خانه رياضيات اصفهان
 • مطالعه نقش فعاليت‌هاي جانبي آموزشی در يادگيري رياضيات در ايران
 • سند مطالعه خانه رياضيات اصفهان
 • خانه رياضيات اصفهان
 •  

کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research