توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
خلق الگوهاي هندسي اسلامي

 خلق الگوهاي هندسي اسلامي

نرگس عصارزادگان
رشد آموزش رياضي، دوره 31، شماره 1، پائيز 1392

چکيده 

 

در اين کارگاه عملي شرکت کنندگان ياد مي‌گيرند که چگونه با تا کردن کاغذهاي رنگي دايره‌اي شکل يا مستطيلي هم اندازه، شکل‌هايي شامل مربع، مثلث متساوي الاضلاع و شش ضلعي بسازند؛ سپس با شکل‌هاي بدست آمده نقش‌ها يا الگوهاي اسلامي متنوع بوجود آورند. اين کار مي‌تواند طوري ادامه يابد که هر شخصي الگوهاي مورد علاقه خودش را بسازد. همچنين بحث‌هايي براي چگونگي اجرا در کلاس درس و نيز روش‌هايي که مي‌تواند علاقه‌ها و توانايي‌هاي دانش‌آموزان را برانگيزد، در اين کارگاه وجود دارد.

کليد واژه‌ها : کاشي کاري، الگوهاي هندسي، هندسه اسلامي، شکل‌هاي تا شده، اوريگامي، هندسه کاغذ و تا

هنر و هندسه اسلامي

هندسه در قلب هنرهاي اسلامي جاي دارد. طرح‌ها و الگوهاي هندسي شامل تعدادي از شکل‌هاي هندسي مي‌شوند که به شيوه‌هاي متفاوتي با يکديگر ترکيب شده‌اند. به طور سنتي نقش‌ها و الگوهاي اسلامي به وسيله يک خط کش صاف غير مدرج و يک پرگار ايجاد مي‌شوند، اما اين کار براي دانش‌آموزان پايه‌هاي پايين‌تر دشوار است، زيرا آنها نمي‌توانند به طور مکرر چندين شکل هم اندازه کاملا دقيق رسم کنند. يک روش جايگزين براي خلق الگوهاي اسلامي در کلاس درس از طريق کار با کاغذ و تا کردن کاغذهاي دايره‌اي شکل رنگي و يا کاغذهاي هم اندازه رنگي براي ساخت شکل‌هاي مربع، مثلث متساوي الاضلاع، شش ضلعي و غيره است. با چيدن و تنظيم اين شکل‌هاي تا شده، مطابق الگوهاي اسلامي روي يک صفحه بزرگ مقوايي دانش‌آموزان خيلي سريع مي‌توانند اين کار را انجام دهند. ادامه مطلب

 

  


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research