توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
پروژه بين‌المللي سواد آماري ISLP

پروژه بين‌المللي سواد آمار(ISLP) ي، پروژه‌اي است که توسط انجمن بین‌المللی آموزش و پرورش آماری(IASE)، آغاز شده که در حقيقت بخش آموزش انجمن بين‌المللي آمار(ISI) است. هدف از ISLP، کمک به ارتقاء سواد آماری در سراسر جهان، در میان جوانان و بزرگسالان، در تمام جنبه های زندگی است. برای این منظور، ما شما را به یک مخزن آنلاین از منابع و اخبار بین المللی سواد آماری، فعالیت های بین المللی برای ترویج منابع و افراد و نهادها دخیل در آنها بهمراه فعالیت‌هایشان در راستای افزایش آگاهی آمار کرده‌ايم.

از جمله فعاليت‌های آن انتشارات در سه بخش خبرنامه، کتاب و مقالات است که می‌توانيد از طريق لينک‌های زیر به آنها دست یابید:

خبرنامه

کتاب

مقالات

مسابقات : برگزاری مسابقات متعدد از سال 2007 با هدف ایجاد شرایط قرار گرفتن در معرض نیازهای سواد آماری و توسعه توانایی‌های دانش‌آموزان در آن.

سایر فعالیت‌ها


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research