توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
ناحيه 5

 

Tournament of Towns

نام و نام‌خانوادگي نام مدرسه

محسن بيات

حسام حاجيان پناه

محد رضايي

جامع پسرانه

جامع پسرانه

جامع پسرانه

ياسمن اميد

مينا پوستي

سمانه دهقان‌پور

سميه

كيخسروي

سميه

طه رجب‌زاده

محمد فتاح ‌پور

امين ميرلوحي

سادات

سادات

امام صادق (پ)

سميه اسلام دوست

رژين چگيني

بهاره فولادي

شاهد حضرت مهدي

امام صادق (د)

امام صادق (د)

حديث برومند

پريناز حق شناس ورزنه

نسترن يوسفيان

سلحشور

سلحشور

سلحشور

محمدرضا ملكي‌زاده

سيدمحمدرضا موسوي

عليرضا هدايت خوزاني

امام محمدباقر (3)

امام محمدباقر (پ)

سادات

سحر السادات سيد محتشمي

ماندانا فرشته نژاد

محدثه معتمدي

امام صادق (د)

فزانگان امين

امام محمدباقر (د)

محمدرضا زاهدي

اميرحسين محمودزاده

مهدي ميرزاوند

سادات

سادات

شهيد اژه‌اي 2

سحر رستمي

نرگس السادات نجفي اصفهاني

شيما نعيم

الزهرا 1

الزهرا 1

الزهرا 1

محسن آدم زاده

محدرضا سلطاني

سعيد شيرواني

هراتي

سادات

سادات

سپيده رحيمي

سبا ساعي

درنا مسائلي

سلحشور

سلحشور

سلحشور

شاداب ترابي

مهسا درخشاني سوره

شيوا سليماني

سلحشور

سلحشور

سلحشور

فاطمه لطفي

زهرا محمدي

نگار محمدي

امام محمدباقر (د)

امام محمدباقر (د)

امام محمدباقر (د)

مهدي جنتي فر

امير اردلان نيك انديش

امين يحيي آبادي

سادات

سادات

سادات

مريم امامي

زهرا روستا

فاطمه موسوي

سلحشور

سلحشور

سلحشور

نيلوفر اميني

مهسا اكبريان

ريحانه پروازيان

امام محمدباقر (د)

امام محمدباقر (د)

بهشت آئين (اصفهان)

نيلوفر اشتري

محدثه حسيني كوپائي

سارا سعيدي

سلحشور

سيدالشهدا

سلحشور

حميدرضا خوانساري

سيد محسن سمبلستان

مسيح مجلسي

سادات

سادات

سادات

حميده بهرامي

نرجس عموسلطاني

دلارام كياني چالشتري

امام محمدباقر (د)

امام محمدباقر (د)

امام محمدباقر (د)

ستاره جان‌نثاري

نازنين وحيد دستجردي

نگار يزداني

سيمين

سيمين

سلحشور

عسل اشياع

عاطفه اكبري

افسانه زارعي

صديقه طاهري

صديقه طاهري

صديقه طاهري

شكوه صادقي زاده

فاطمه السادات صمصام شريعت

مليكا السادات ملاباشي

امام محمدباقر (د)

فراز

فراز

عطيه زارعان

فرشته قرباني

مهرنوش السادات نعل بنداعظمي

مكتبي 1

مكتبي 1

مكتبي 1

پريشاد خليفه سلطاني

فاطمه شفيعي

سميرا عبداللهي

صالحات

صالحات

صالحات

شيوا روزبهاني

گلناز شمس

ليلا صادق البنائي

سلحشور

سلحشور

سلحشور

رعنا ارباب شيراني

سرور اسلامي

عاطفه كاظمي

سلحشور

سلحشور

سلحشور

روشنك حقيقي

ليلا غروري

راضيه سادات فقهي

سلحشور

سلحشور

سلحشور

سحر آذر كيش

مائده اسماعيلي

فاطمه باغبان

مكتبي 1

مكتبي 1

مكتبي 1

سميه احمدي مير آبادي

فاطمه شيراني

شقايق قجاوند

مكتبي 1

مكتبي 1

مكتبي 1

آرام بديهي

مهشيد هاشمي

الهه همداني

سلحشور

سلحشور

سلحشور

حميدرضا ضيايي

مهدي ماراني

سعيد نصيري بابادگاني

فيض 1

فيض 1

فيض 1

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research