توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
انجمن بين المللي آمارهاي رسمي

انجمن بين المللي آمارهاي رسمي

(IAOS)

International Association for Official Statistics

President: Shigeru Kawasaki - Japan

اين انجمن در سال 1985 به عنوان يك سازمان غير دولتي بين المللي (NGO) و بخشي از موسسه بين المللي آمار (ISI) با هدف بهبود درك، فهم و توسعه آمار رسمي و موضوعات مرتبط و همچنين ترويج خدمات آمار رسمي مؤثر و كارامد به خصوص در كشورهاي در حال توسعه ازطريق ارتباطات بين المللي با افراد و سازمان‌ها و مؤسسات تحقيقاتي به وجود آمده است. اين انجمن، تحقيقاتي در زمينه اخلاق حرفه‌اي و توسعه‌ي حرفه‌اي آمار رسمي با همكاري دانشگاه ساوت همپتون از طريق برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي در زمينه‌هاي آمارگيري نمونه‌اي، روش‌هاي جمعيت شناسي، تحليل داده‌هاي آمارگيري‌هاي پيچيده و ... انجام مي‌دهد.
مجله‌ي آماري اين انجمن با هدف حمايت از مأموريت IAOS به انتشار مقالاتي به منظور افزايش درك آمار رسمي و پيشرفت‌هاي صورت گرفته در اين حوزه و توسعه‌ي خدمات آماري رسمي مؤثر و كارامد در سطح جهاني مي‌پردازد. همچنين اين انجمن همايش‌هاي IAOS‌ را برگزار مي‌كند كه آخرين كنفرانس در سال 2012 با موضوع كيفيت آمارهاي رسمي در شهر كيف (اوكراين) برگزار گرديد و كنفرانس بعدي 8-10 اكتبر سال 2014 با موضوع نشست نيازهاي يك جهان در حال تغيير در ويتنام برگزار مي‌شود.
 برگرفته از: دو ماهنامه تحليلي - پژوهشي آمار، سال اول، شهريورماه 1392، شماره 1


کنفرانس‌های داخلی
کنفرانس‌های بين‌المللی
مباحث ویژه رياضی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research