توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
انجمن بين المللي آمارهاي صنعت و كسب و كار

 

انجمن بين المللي آمارهاي صنعت و كسب و كار

(ISBIS)

 

International Society for Business and Industrial Statistics
President: Vincenzo Esposito Vinzi - France/Italy


اين انجمن به عنوان بخشي از مؤسسه‌ي بين المللي آمار (ISI) با هدف ارتقاي آمارهاي كسب و كار و صنعت در سراسر جهان تأسيس شده است.
Y-BIS‌ (Young Business and Industrial Statisticians) ، آمارشناسان جوان بخش كسب و كار و صنعت، گروه خاصي هستند كه به ترويج و بهبود مشاغل محققين و پژوهش‌گران جوان و انجام فعاليت‌هاي بسياري مي‌پردازند.مطالعاتي در خصوص داده‌هاي حجيم، Big Data ، برگزاري كنفرانس‌ها و جلسات اقماري، چاپ مجلاتي تحت عناوين Applied Stochastic models in Business and Industry‌ و Special Issues on Uncertainty Quantification in Engineering‌ بخشي از فعاليت‌هاي اين انجمن است. يك جلسه‌ي اوليه در سال 189 در ISI با هدف ايجاد چنين انجمني برگزار گرديد و پس از ان يك گروه كاري در سال 1992 تحت عنوان كميته آمار در صنعت تشكيل شد. چون هدف اين كميته آمارهاي كسب و كار بود، نام اين كميته در سال 1992 به كميته‌ي آمار در صنعت و كسب و كار تغيير يافت. بنا به درخواست اعضاي كميته مبني بر اضافه كردن بخش جديدي در ISI، در سال 2005 در مجمع عمومي ISI‌ كه در سيدني برگزار گرديد، با تشكيل اين انجمن موافقت شد.
برگزاري نشست اقماري ISBIS در كنفرانس هنگ كنگ 2013 و برنامه ريزي براي برگزاري كنفرانس Y-BIS‌در سپتامبر 2013 درتركيه از جمله آخرين كنفرانس‌هاي اين انجمن است.
رئيس قبلي ISI براي سال‌هاي 2013-2011 آقاي لي (Jae C. Lee) از جمهوري كره و رئيس فعلي براي سال‌هاي 2015-2013 آقاي وي جي (Vijay Nair) از دانشگاه ميشيگان امريكا است.

برگرفته از: دو ماهنامه تحليلي - پژوهشي آمار، سال اول، شهريورماه 1392، شماره 1
 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research