توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
23‌امين مطالعه ICMI

23‌امين مطالعه ICMI
 

دانشکده آموزش دانشگاه ماکائو و اداره آموزش و امور جوانان ماکائو (SAR (DSEJ مفتخرست میزبان کنفرانس ICMI STUDY 23 در سال 2015 در ماکائو چین باشد. این کنفرانس در دانشگاه ماکائو چین، ماکائو SAR و تحت نظارت کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی (ICMI)، از 3-7 ژوئن، 2015 برگزار مي‌شود. در مطالعه بیست و سوم به سرپرستی ICMI، برای اولین بار به آموزش ریاضیات و یادگیری در مدرسه ابتدایی (و قبل از مدرسه) با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مختلف بین‌الملل، تنوع اجتماعی و فرهنگی و محدودیت‌های سازمانی خواهد پرداخت. یکی از چالش‌های طراحی اولین مطالعه ICMI در رابطه با مطالعه آموزش ابتدایی، ماهیت پیچیده ریاضی در سطوح اولیه است. به همین دلیل برای تمرکز در بحث، تعدادی موضوع خاص انتخاب شده است. مباحث وسیعی از اعداد حسابی (WNA) از جمله عملیات، روابط و مسائل مربوطه، تمام محتوای درسی اصلی برنامه‌های ریاضی ابتدایی را تشکیل می‌دهد. مطالعه این موضوع، اغلب به عنوان پایه آموزش‌هاي بعدی ریاضی در نظر گرفته شده است. با این حال، اصول و اهداف آموزش در مفاهیم بنیادی و مهارت در WNA از توافق‌هاي بين‌المللي دور بوده و عملکرد متفاوت قابل ملاحظه‌ای‌ در بین کشورها وجود دارد. مطالعه ICMI یک فراتحلیل از آنچه که در مورد WNA شناخته شده را فراهم کرده و یک پایگاه مفید برای اندازه‌گیری فاصله‌ها و یک فرصت برای از یافتن زمینه‌های مختلف عملکرد کشورها را فراهم مي‌کند.
 

فراخوان ارسال مطالب از نقطه نظرات مختلف :

نظری یا فرهنگی، تاریخی، شناختی، مقالات (در رابطه با تمرینات کلاس درس، برنامه‌های درسی معلم و يا برنامه‌های آموزشي)؛ مقالات مرتبط با مسائل سیاست و عملکرد آموزشي، مقالات با مباحث مربوط به برنامه درسی؛ گزارشات مطالعات تجربی، ویدئو کلیپ‌ها از کلاس درس و یا تمرین حرفه‌ای آموزشي معلم.
امکان ارسال ویدیو کلیپ‌هاي کوتاه در 23 امين مطالعه ICMI فراهم است.
 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research