توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
American Mathematical Society

American Mathematical Society

ناشر پایگاه : ( American Mathematical Society (AMS (انجمن ریاضی دانان آمریکا)
پوشش زمانی :
1940
پوشش موضوعی آن شامل : ریاضیات، علوم کامپیوتر، آمار و یک پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی مهم در زمینه ریاضیات کاربردی و محض و موضوعات وابسته می‌باشد. یک نشریه الکترونیکی است كه دسترس پذیری دقیق و قابل جستجو به پایگاه‌های نقد وچکیده و اطلاعات کتاب‌شناختی برای بیشتر نوشته‌جات علوم ریاضی را دارد و به کاربران اجازه می‌دهد توالی تاریخی و تاثیر نشریات پژوهشی را در علوم ریاضی ببینند و دسترسی به آن نیز با پرداخت هزینه میسر می‌باشد.
نوع اطلاعات : اطلاعات كتابشناختی + چكیده
منابع اطلاعاتی : این پایگاه اطلاعاتی جامع در ریاضیات، ركورد اطلاعاتی 1800 مجله را در برمی‌گیرد . این پایگاه دارای اصطلاح‌نامه می‌باشد .
معادل چاپی :
Current Mathematical Publications
Mathematical Reviews
تهیه كننده : انجمن ریاضیدانان آمریكا American Mathematical Society
زبان : انگلیسی
اطلاعاتش به صورت هفتگی روزآمد می‌شود و full text ارائه نمی‌دهد.
Search اصطلاح‌نامه ای آن MSC نام دارد که مخفف Mathematical Sabject Clasification می‌باشد. این پایگاه اطلاعاتی شامل بیش از1.600.000 خلاصه مقالات از 1700 ژورنال در کلیه موضوعات مرتبط با ریاضی بوده هرساله بیش از80.000 رکورد جدید، شصت هزار نقد به آن اضافه می‌شود و معادل چاپی ندارد.
اطلاعات آماری پایگاه :
ترکیبی از شش جز است كه شامل 600 ژورنال انتقادی و 2500 ژورنال انتخاب شده را پوشش می‌دهد. علاوه بر آن شامل بیش از 60.000 تک نگاشت، شرح کنفرانس‌ها و فنون گزارشات و نقدهای سالانه و گزارشات می‌باشد.

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research