توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
American Society of Mechanical Engineers

American Society of Mechanical Engineers

ASME (American Society of Mechanical Engineers) در سال 1880 توسط مهندسین مكانیك برجسته تاسیس شده است. امروزه ASME انجمنی جهانی است كه متمركز بر روی موضوعات فنی، آموزشی و پژوهشی می‌باشد. این انجمن 125.000 عضو دارد و برگزار كننده 30 كنفرانس فنی در سال است. بیش از 200 دوره حرفه‌ای در سال برگزار می‌كند. سازمان در زمینه كدها و استاندارهای وسیله‌های مكانیكی مشهور می‌باشد.
ASME به جامعه جهانی مهندسی برای توسعه راه حل‌ها به چالش‌های دنیای واقعی کمک می‌کند. ASME در سال 1880به عنوان سازمان حرفه‌ای غیر انتفاعی تاسیس گردیده است. کدها، استانداردها، نشریات، کنفرانس ها وبرنامه‌های توسعه حرفه‌ای ASME بنیانی برای دانش فنی پیشرفته و جهانی امن‌تر را فراهم می‌سازد.
این پایگاه دسترسی به 21 عنوان نشریه تمام متن و همچنین دسترسی به 20 عنوان نشریه transaction journal انجمن مهندسین مکانیک که هر سه ماه یکبار منتشر می‌شود، را امکان پذیر ساخته است.
پوشش موضوعی پایگاه ASME مکانیک و موضوعات مرتبط با آن می‌باشد.

رقابت دانشجویی ASME
بدون شك دانشجویان برای رقابت در كنفرانس‌ها حضور می‌یابند. در هر كنفرانس چهار رقابت برگزار می‌شود كه عبارتند از :

  • Old Guard Oral Presentation Competition
  • Old Guard Technical Poster Competition
  • Technical Web Page Competition
  • Student Design Competition

هر مسابقه قوانین و جوایزی را دارا می‌باشد. دررقابت طراحی دانشجویی, دانشجویان مهندسی دانش مهندسی و توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.
برای ورود به پایگاه ASME بر روی لینک زیر کلیک نمایید :
http://www.asme.org

كتابخانه دیجیتالی ASME آرشیو نوشته‌جات و واسپاری جاری می‌باشد كه شامل :

  • ژورنال‌های ASME از سال 1990 تاكنون
  • شرح مذاكرات كنفرانس‌های ASME از سال 2002 تاكنون
  • كتاب‌های الكترونیكی ASME انتخاب شده از سال 1999 تاكنون است.

 


کنفرانس‌های داخلی
کنفرانس‌های بين‌المللی
مباحث ویژه رياضی
قبلی اول
1 2 3 4

Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research