توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
مدرسه تحقيقاتي آمار و سيستم‌هاي ديناميکي

Clay Mathematics Institute

مدرسه تحقيقاتي آمار و سيستم‌هاي ديناميکي
13-17 آوريل 2015، انگلستان

هدف از تشکيل اين مدرسه تربيت دانشجويان محقق با آموزش دانش و ابزارهای اساسي آماری در سيستم‌هاي ديناميکي است. نيازي به داشتن دانش قبلي درباره موضوع، برای شرکت در مدرسه نيست. در دو روز اول سخنراني سمينارها در رابطه با معلومات عمومی و ابزارها در رابطه با موضوع مدرسه خواهد بود. مباحث تخصصي‌تر و بروز موضوع از روز سوم آغاز خواهد شد.


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research