توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
رياضیات و نجوم ايران در قرن 17ام هلند

Jan P. Hogendijk

Iranian mathematics and astronomy in 17th
century Holland

 

Jan P. Hogendijk
Mathematics Dept, University of Utrecht
2015

Iranian mathematics in the West

Between the 10th and 13th century, Europe learnt about the work of early mathematics in the Islamic tradition :

  • Khwarizmi, arithmetic and algebra
  • Farghani, astronomy

Iranian mathematics in the West

Example: Latin translation of the work of Khwarizmi on computation: multiplication ... pdf

 

 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research