توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
13امين کنفرانس آمار ايران

AWT IMAGE

سيزدهمين کنفرانس آمار ايران
2 الی 4 شهريور 1395

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

فراخوان شماره 2

به منظور فراهم آوردن فرصت مناسب براي ارائه آخرين دستاوردهای علمی، بحث و تبادل نظر بين دانشگاهيان، پژوهشگران و كارشناسان آمار و نيز ارتقای فرهنگ آماری در جامعه، دانشگاه شهيد باهنر كرمان با همكاری انجمن آمار ايران سيزدهمين كنفرانس آمار ايران را در محورهای زير برگزار می‌نمايد.

الف) ارائه مقالات تحقيقی و گزارش‌های علمی در كليه زمينه‌های علوم آماری، شامل :

 1. آمار نظری 2
 2. آمار كاربردی
 3. احتمال و كاربرد آن
 4. آمار زيستی
 5. آمار رسمی
 6. آموزش آمار
 7. آمار در ساير علوم
 8. ساير زمينه‌های مرتبط با آمار

ب) برگزاري كارگاه‌های آموزشی و تخصصی در زمينه‌های مختلف آماری

ج) برگزاری ميزگردهای تخصصی در زمينه‌های مختلف آماری

د) برپايی نمايشگاه كتاب و نرم‌افزارهای آماری

مهمترين اهداف کنفرانس :

 • گسترش فرهنگ آماری در کشور
 • پيشبرد مرزهای دانش
 • به روز نگهداشتن آگاهی جامعه دانشگاهی از علوم روزمره آمار
 • ايجاد محلی جهت ارائه کارهای تحقيقاتی دانشجويان و اعضا ی هيأت علمی دانشگاهها
 • ايجاد زمينه های مشترک همکاری بين دانشگاهيان
 • آشنايی دانشگاهيان از کارهای علمی مراکز آماری کشور
 • ايجاد زمينه های مشترک همکاری بين قشر دانشگاهی و کارشناسان اجرايی
 • آگاهی کارشناسان از نوآوريهای آماری و تکنيکهای جديد
 • بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل و مشکلات آموزشی و اجرايی آماری کشور
 • به هنگام نگهداشتن اطلاعات دبيران در رابطه با علم آمار
 • ايجاد زمينه های مشترک همکاری متقابل بين همه شرکت کنندگان
 • ايجاد محملی برای ارائه راه حلهايی جهت حل مشکلات و نيز گسترش فرهنگ آماری در کشور

 تاريخ‌های مهم :

 • پايان ارسال مقالات کامل :  30 آذر1394
 • ارسال پيشنهاديه برگزاری نمايشگاه: 31 خرداد 1395
 • ارسال پيشنهاديه برگزاری کارگاه آموزشی: 31 فروردين 1395
 • ارسال داوری نتايج مقاله ها حداکثر تا 15 اسفند 1395
 • دريافت اصلاحات از نويسندگان حداکثر تا 15 فروردين 1395
 • آخرين نتايج داوری مقاله ها حداکثر تا 15 ارديبهشت 1395
 • آخرين مهلت ثبت‌نام در کنفرانس حداکثر تا 30 ارديبهشت 1395

متقاضيان ارائه سخنرانی در كنفرانس لازم است مقاله كامل خود را حداكثر در هشت صفحه مطابق فرمتی كه اعلام خواهد شد، تهيه نمايند. اطلاعات به روزتر متعاقبا در اطلاعيه‌های بعدی اعلام خواهد شد.
كرمان – دانشگاه شهيد باهنر كرمان – دانشكده رياضی و رايانه – دبيرخانه كنفرانس آمار


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research