توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
9امين کنفرانس بين‌المللی انجمن ايرانی تحقيق در عمليات

نهمين کنفرانس بين‌المللی انجمن ايرانی تحقيق در عمليات

ارديبهشت 1395

دانشگاه شيراز

نهمين کنفرانس بين‌المللی انجمن ايرانی تحقيق در عمليات در ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ در شهر شيراز و به ميزبانی دانشکده رياضی دانشگاه صنعتی شيراز  برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری اين کنفرانس فراهم آوردن زمينه‌های همکاری بيشتر ميان پژوهشگران با ارايه آخرين دستاوردهای نظری و کاربردی و ايجاد موقعيت برای تبادل نظر و آشنايی بيشتر علاقمندان اين حوزه می‌باشد.

دبير کنفرانس: آقای دکتر عليرضا فخارزاده جهرمی

دبير علمی کنفرانس: آقای دکتر حميدرضا ملکی

و با همکاری جمعی ديگر از اساتيد و دانشجويان دانشگاه صنعتی شيراز.

 
 


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research