توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
13امین سمینار جبر جابجایی و مباحث مرتبط

13امین سمینار جبر جابجایی و مباحث مرتبط
26-27 آبان 1395، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی- تهران 

آخرین مهلت ارسال مقاله : 7 آبان 1395

آخرین مهلت ثبت‌نام : 14 آبان 1395

Commutative algebra series of meetings represents a collaborative effort of Iranian commutative algebraists. The 13th Seminar on Commutative Algebra and Related Topics will be held on November 16 & 17, 2016 at the School of Mathematics of IPM, Tehran, Iran.I

The goal of this session is to bring together people who are working on commutative algebra and related fields to introduce students and young researchers to the current research topics. Your contribution is highly appreciated.I
The goal of this session is to bring together people who are working on commutative algebra and related fields to introduce students and young researchers to the current research topics. Your contribution is highly appreciated.


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3 4
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research