عضویت خانه ریاضیات اصفهان در NCTM

در تاريخ 27 اکتبر سال 2008 (6 آبان 1387) هيئت­مديره اتحاديه ملی معلمان رياضي، خانه رياضيات اصفهان را به عنوان يکی از انجمن­های همکار (Corresponding Society) به رسميت شناخت. اين افتخار برای خانه رياضيات اصفهان به دنبال افتخارات موفق بين­المللی قبلی از قبيل به رسميت شناختن فعاليت‌های آن توسط شانزدهمين مطالعه کميسيون بين­المللی آموزش رياضي و عقد قرارداد با انستيتو فردونتال و مرکز تربيت معلم فونتيز هلند قابل ذکر است. اتحاديه ملی معلمان رياضی صدای عمومی علمی آموزش رياضی در شمال آمريکا و کاناداست و معلمان رياضی شمال آمريکا را هدايت و رهبری می­نمايد. استانداردهای اين اتحاديه برای برنامه­های درسی رياضی يکی از فعاليت­های چشم­گير اين نهاد علمی است.


کنفرانس‌هاي داخلي
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌هاي بين‌المللي
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضي
1 2
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research