توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
عضویت خانه ریاضیات اصفهان در NCTM

در تاريخ 27 اکتبر سال 2008 (6 آبان 1387) هيئت­مديره اتحاديه ملی معلمان رياضي، خانه رياضيات اصفهان را به عنوان يکی از انجمن­های همکار (Corresponding Society) به رسميت شناخت. اين افتخار برای خانه رياضيات اصفهان به دنبال افتخارات موفق بين­المللی قبلی از قبيل به رسميت شناختن فعاليت‌های آن توسط شانزدهمين مطالعه کميسيون بين­المللی آموزش رياضي و عقد قرارداد با انستيتو فردونتال و مرکز تربيت معلم فونتيز هلند قابل ذکر است. اتحاديه ملی معلمان رياضی صدای عمومی علمی آموزش رياضی در شمال آمريکا و کاناداست و معلمان رياضی شمال آمريکا را هدايت و رهبری می­نمايد. استانداردهای اين اتحاديه برای برنامه­های درسی رياضی يکی از فعاليت­های چشم­گير اين نهاد علمی است.


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research