توجه : خانه رياضيات اصفهان هيچ نماينده‌ رسمي و شعبه ديگري ندارد. در صورت مشاهده چنين مواردي، درخواست مي‌شود تا از طريق تلفن 36692013 با خانه رياضيات اصفهان هماهنگ نمائيد.

آمار سایت
Stat
ارائه طرح‌های پژوهشی تیم‌های برگزیده جشنواره هفتم خانه

به نام خدا

 خانه رياضيات اصفهان

پنجشنبه 27/2/1386

بدين وسيله به اطلاع دانش­پژوهان، دانشجويان و اعضاء خانه رياضيات می­رساند :

تيم­های برگزيده هفتمين جشنواره خانه رياضيات، طرح­های پژوهشی خود را طبق برنامه زیر در روز پنجشنبه 27/2/1386 در محل خانه رياضيات ارائه خواهند نمود.

مقايسه آماری اطلاعات دانش­آموزان در ارتباط با بيماری انفارکتوس

بهاره شکوهيان، مريم قنوات

16:30 تا 17:00

شيخ­بهائی، دايره­المعارف ناشناخته علوم

نيلوفر ابوطالبی، فاطمه نوری

17:15 تا 17:45


کنفرانس‌های داخلی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌های بين‌المللی
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضی
1 2 3
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research