ارائه طرح‌های پژوهشی تیم‌های برگزیده جشنواره هفتم خانه

به نام خدا

 خانه رياضيات اصفهان

پنجشنبه 27/2/1386

بدين وسيله به اطلاع دانش­پژوهان، دانشجويان و اعضاء خانه رياضيات می­رساند :

تيم­های برگزيده هفتمين جشنواره خانه رياضيات، طرح­های پژوهشی خود را طبق برنامه زیر در روز پنجشنبه 27/2/1386 در محل خانه رياضيات ارائه خواهند نمود.

مقايسه آماری اطلاعات دانش­آموزان در ارتباط با بيماری انفارکتوس

بهاره شکوهيان، مريم قنوات

16:30 تا 17:00

شيخ­بهائی، دايره­المعارف ناشناخته علوم

نيلوفر ابوطالبی، فاطمه نوری

17:15 تا 17:45


کنفرانس‌هاي داخلي
1 2 3 4 5
آخر بعدی
کنفرانس‌هاي بين‌المللي
1 2 3 4 5
آخر بعدی
مباحث ویژه رياضي
1 2
آخر بعدی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research